Hướng dẫn mở đèn lồng hội an, Cách bung đèn lồng Hội An