Đèn lồng Mây tre - Đèn mây tre Đan

Showing all 12 results

Đèn mây tre là đèn lồng tre đan, với các cây luồng, cây tre đan với nhau tạo thành đèn lồng độc đáo, đèn mấy tre rất bền chắc , phù hợp trang trí không gian thiên nhiên độc đáo

Đèn lồng độc đáo

Đèn mây tre nang ngang

Sale!
2,800,000.00 2,500,000.00

Đèn mây tre là đèn lồng tre đan, với các cây luồng, cây tre đan với nhau tạo thành đèn lồng độc đáo, đèn mấy tre rất bền chắc , phù hợp trang trí không gian thiên nhiên độc đáo