Đèn lồng vẽ phong cảnh - Đèn lồng vẽ hoa - Đèn lồng vẽ đặc trưng

Showing 1–12 of 234 results

Đèn lồng vẽ nghệ thuật, là đèn lồng hội an với chất liệu vải trơn vẽ hoa và vẽ phong cảnh lên trên đèn lồng , dùng trang trí các không gian dân dã, thiên nhiên, làm quà tặng, trang trí lễ tết


Đèn lồng vẽ nghệ thuật, là đèn lồng hội an với chất liệu vải trơn vẽ hoa và vẽ phong cảnh lên trên đèn lồng , dùng trang trí các không gian dân dã, thiên nhiên, làm quà tặng, trang trí lễ tết